Transferet brenda Kosovës

PËRFITUESI:
Emri i llogarisë: Levizja Vetevendosje
Numri i llogarisë: 1300001500017691
Adresa: Rr. Kasem Haxhimurati, nr. 12, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Përshkrimi: Dhuratë (shkruani edhe nr personal ose numrin fiskal)

*Dhuruesi duhet të jetë shtetas ose biznes i Republikës së Kosovës (të ketë numër personal ose numër fiskal)

*Mos dhuroni më shumë se 2,000 € brenda këtij viti (individ) ose 10,000 € brenda këtij viti (biznes)

Transferet nga jashtë Kosovës

PËRFITUESI:
Emri i llogarisë: Levizja Vetevendosje
Adresa: Rr. Kasem Haxhimurati. nr. 12, Prishtinë 10000, Republika e Kosovës
IBAN: XK051300001500017691
Emri i bankës: Banka per Biznes Sh.A
Adresa e bankës: Rruga “Ukshin Hoti", nr. 128, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
SWIFT CODE: BPBXXKPR
Përshkrimi: Dhuratë (shkruani edhe nr personal ose numrin fiskal)

*Dhuruesi duhet të jetë shtetas ose biznes i Republikës së Kosovës (të ketë numër personal ose numër fiscal)

*Mos dhuroni më shumë se 2,000 € brenda këtij viti (individ) ose 10,000 € brenda këtij viti (biznes)

Lëvizja VETËVENDOSJE është e strukturuar anëkënd Kosovës, dhe brenda strukturave të saj angazhohen vullnetarisht me qindra e mijëra aktivistë. Për të bërë të mundur funksionimin e organizatës dhe qindra aktivitete të organizuara, ju mund të ndihmoni edhe me mallra dhe shërbime të ndyshme.

Në rast se jeni të gatshëm të ndihmoni, ju lutem selektoni mallrat dhe shërbimet të cilat ju i dispononi për dhurim. Plotësoni të dhënat personale që kërkohen, dhe personat përkatës nga Lëvizja VETËVENDOSJE to t’ju kontaktojnë për të proceduar më tutje.

Ju lutem drejtohuni te kontaktet më poshtë për ndihmë:

 

Donacione online dhe me transfer bankar:

Dep. Ngritje te Fondeve
+383 44 177 787
[email protected]

Donacione në natyrë:

Dep. Ngritje te Fondeve
+383 44 177 787
[email protected]