NGA MËRGATA

Emri i llogarisë: LEVIZJA VETEVENDOSJE
IBAN: XK05.1300 0015 0001 7691
Adresa: Rr. Behije Dashi nr. 31, RKS-10060 Prishtinë, Republika e Kosovës
Banka: Banka për Biznes Sh. A. - BpB
Adresa e bankës: Rr. Ukshin Hoti nr. 128, RKS-10030 Prishtinë, Republika e Kosovës
SWIFT CODE: BPBXXKPR
Përshkrimi: Dhuratë (shkruani emrin dhe numrin personal ose numrin fiskal)

* Dhuruesi duhet të jetë shtetas i Republikës së Kosovës!

* Mos dhuroni më shumë se 2,000 € brenda këtij viti (individ)

NGA KOSOVA

Emri i llogarisë: LEVIZJA VETEVENDOSJE
Adresa: Rr. Behije Dashi, RKS-10060 Prishtinë, Republika e Kosovës
Llogaria: 1300 0015 0001 7691
Emri i bankës: Banka per Biznes Sh.A
Përshkrimi: Dhuratë (shkruani edhe nr personal ose numrin fiskal)

* Dhuruesi duhet të jetë shtetas i ose biznes i regjistruar në Republikën e Kosovës (numër personal ose NRF)

* Mos dhuroni më shumë se 2,000 € brenda këtij viti (individ) ose 10,000 € brenda këtij viti (biznes)

DHURO

Nga aplikacioni PaySera në telefonin tuaj skano këtë QR-kod, shkuaj shumën dhe konfirmo!

Ose, nëse këtë faqe e keni hapur nga telefoni mobil, klikoni te butoni DHURO

Lëvizja VETËVENDOSJE është e strukturuar anëkënd Kosovës, dhe brenda strukturave të saj angazhohen vullnetarisht me qindra e mijëra aktivistë. Për të bërë të mundur funksionimin e organizatës dhe qindra aktivitete të organizuara, ju mund të ndihmoni edhe me mallra dhe shërbime të ndyshme.

Në rast se jeni të gatshëm të ndihmoni, ju lutem selektoni mallrat dhe shërbimet të cilat ju i dispononi për dhurim. Plotësoni të dhënat personale që kërkohen, dhe personat përkatës nga Lëvizja VETËVENDOSJE to t’ju kontaktojnë për të proceduar më tutje.